Användarvillkor

Användar-
villkor

Hej, vad kul att du vill använda tjänsten Gardenize – VÄLKOMMEN!

 

1. ALLMÄNT

1.1 Syftet med Gardenize är att hjälpa dig med din trädgård.

1.2 Allting som är utvecklat av Gardenize Garden App AB, 559222-9966, tillhör Gardenize Garden App AB och får inte användas utan tillstånd av Gardenize Garden App AB.

1.3a All data som sparas i Gardenize får lov att användas av Gardenize Garden App AB i syfte att förbättra tjänsten för användarna.

1.3b Har du tackat Ja till Gardenize Trädgårdsbrev så accepterar du möjligheten att få tips, råd, Gör-så-här, påminnelser, inspiration mm via e-post om olika trädgårds, odlings- och Gardenize-relaterade ämnen. Dessa meddelanden kan innehålla erbjudanden från våra samarbetspartners. Du kan när som helst välja att tacka nej till ytterligare e-post genom att välja ”avbryt prenumerationen” i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss på Gardenize Garden App AB.

1.4 Gardenize Garden App AB förbehåller sig rätten att ta bort information som inte ligger i linje med tjänstens syfte (trädgård) från applikationen. I normalfallet informeras du om detta och ges möjlighet till självrättelse och informeras om möjligheten att kontakta Gardenize Garden App AB innan informationen tas bort. Vid skälig misstanke om att applikationen används för lagstridig verksamhet förbehåller sig Gardenize Garden App AB rätten att direkt informera berörda myndigheter utan att du informeras. Gardenize Garden App AB förbehåller sig rätten att blockera och ta bort användare som upprepade gånger eller grovt missbrukat syftet (trädgård) med applikationen. Om du riskerar att bli blockerad från att använda tjänsten så kommer du att informeras om detta och ges möjlighet att kontakta Gardenize Garden App AB.

1.5 Användarvillkoren för applikationen Gardenize skall styras av svenska lagar och eventuella konflikter skall lösas i Göteborgs Tingsrätt, Sverige. Om du är en konsument bosatt inom Europeiska Unionen/EES ska istället gällande rätt och behörig domstol bestämmas i enlighet med tvingade konsumentlagstiftning, det vill säga oftast din nationella rätt och den domstol där du är bosatt. För konsumenter bosatta utanför EU/EES området gäller svensk rätt och behörig domstol är Göteborgs Tingsrätt.

 

2. AVTALSTID, UPPSÄGNING, ÅNGERRÄTT OCH ÅTERBETALNING

2.1 Dessa allmänna villkor är en del av det avtal som träffas mellan Gardenize och dig som användare av Gardenize tjänster.

2.2 Villkoren gäller från den dag du börjar använda Gardenize tjänster med vårt medgivande och gäller därefter tillsvidare.

2.3 Part äger rätt att säga upp avtalet med iakttagande av en månads uppsägningstid.

2.4 Part äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot dessa villkor eller om det på goda grunder finns skäl att anta att den andra parten är på obestånd eller den andra parten begår brottslig handling i samband med fullgörandet av avtalet.

2.5 Om avtalet upphör att gälla åtar du dig att omgående upphöra med all användning av Gardenize tjänster.

2.6 Om du har en prenumeration på Gardenize, betald via App Store eller Google Play, säger du upp prenumerationen via deras respektive tjänster och enligt deras policys. För mer information: Länk till App Store. Länk till Google Play.

Om du har registrerat dig för en prenumeration via Gardenize.com kan du säga upp din prenumeration genom att logga in på webbtjänsten och avbryta den där.

När du säger upp din prenumeration har du fortfarande tillgång till funktionerna på den nivån du betalt för till dess att din prenumerationsperiod löper ut.

Om du har en betald prenumeration och nedgraderar till en lägre nivå eller byter till Free-nivån kommer du att förlora åtkomst till funktionerna kopplade till den högre nivån när prenumerationsperioden löper ut, men din data och dina foton som du har lagrat finns fortfarande tillgängliga via mobilappen.

2.7 Om du vill ångra ditt köp på en prenumeration som du tecknat för Gardenize via Gardenize.com kan du göra ett återbetalningsanspråk inom 14 dagar efter köpet (inkl. 7 dagars gratis provperiod). Du måste ange ett kvitto för anspråket. För att be om återbetalning, skicka ett e-postmeddelande till: customerservice@gardenize.com

Om du köpte din prenumeration via App Store eller Google Play Store och vill ångra ditt köp, hanteras detta via deras respektive policyer.

3. PERSONUPPGIFTER

3.1 Genom att Du registrerar Dig hos oss godkänner Du att vi behandlar Dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Gardenize tjänster. Den information vi lagrar är:

 • användarnamn,
 • e-postadress,
 • språkinställning
 • hårdvara
 • operativsystem

Du kan själv välja lägga in och därmed spara ytterligare personuppgifter som:

 • profilbild,
 • land,
 • position för din trädgård,
 • webbadress,
 • växtzon,
 • telefonnummer,
 • adress
 • bilder av din trädgård och dina växter
 • anteckningar som du väljer att lagra i tjänsten, samt
 • vilka inspirationsinlägg du har sparat och vilka andra användare du följer och vilka som följer dig.

Du kommer dessutom att tilldelas ett unikt identifikationsnummer Varje användare tilldelas ett unikt identifikationsnummer till vilket personuppgifterna kopplas så att varje användare kan komma åt sitt konto på olika enheter.

Det främsta syftet med behandlingen är att tillhandahålla dig vår trädgårdstjänst. Den lagliga grunden för den behandlingen är ”avtal”. Dina personuppgifter sparas därför för det här ändamålet så länge som du har ett avtalsförhållande med oss.

Vissa av dina personuppgifter, hårdvara och operativsystem, behandlar vi också i syfte att förbättra kvalitén på det faktiska tillhandahållandet av vår tjänst. Den lagliga grunden för den behandlingen är berättigat intresse. Dina personuppgifter sparas för det här ändamålet så länge som du använder dig av vår tjänst eller till dess att de blir inaktuella (om du till exempel skulle byta dator eller mobiltelefon så sparas inte uppgifter om tidigare hårdvara eller operativsystem).

Det finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter som du har i vår integritetspolicy. Läs Gardenize Privacy Policy här.

3.3 Vi kommer inte att lämna ut Dina personuppgifter till andra bolag.

 

4. FRISKRIVNING OCH FORCE MAJEURE

4.1 Gardenize Garden App AB:s tjänster, inklusive allt innehåll, alla applikationer (inklusive uppdateringar eller ändringar), funktioner, tillhandahålls i befintligt skick och användningen av denna sker på användarens egen risk. Undantag görs för skada som orsakats genom grov vårdslöshet av Gardenize Garden App AB.

4.2. Gardenize friskriver sig från skyldighet att tillhandahålla tjänster till dig om detta inte går eller blir orimligt dyrt på grund av krig eller upplopp, terrorhandling, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, explosion, naturkatastrof, allvarlig störning i tele- eller internetkommunikationer, lag eller beslut av offentlig myndighet eller annan liknande omständighet som vi inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse.

Lycka till och ha roligt när du använder Gardenize!

 

Gardenize Garden App AB
Bäringsvägen 19
423 38 TORSLANDA
SWEDEN

jenny.rydebrink@gardenize.se

+46 707 20 89 11

Senast uppdaterat: 2024-02-01