Plantera i slänt – tänk på det här

Har du också en tråkig och tillsynes hopplös slänt i din trädgård? Slänter kan vara utmanade men med lite planering och smarta växtval kan du förvandla din slänt till en vacker del av trädgården som du inte vill vara utan. Här kommer några tips kring hur du kan lyckas med plantering i slänt.

Plantera i slänt - tänk på det här! Jenny Löfström

Vilka växter passar i en slänt och hur sköter du om dem?

Många ser slänter i sin trädgård som ett problem och visst kan en gräsbevuxen slänt vara besvärlig att klippa och hålla efter. Om man istället väljer att plantera väl valda växter i slänten kan man ta tillvara den karaktär och rumskänsla som nivåskillnaderna kan bidra med 

Kantnepeta - plantera i slänt

Var noggrann med förarbetet

Förarbetet är viktigt för att lyckas och en noggrann planering lönar sig alltid. I planeringsskedet är det bra att ha koll på vilket väderstreck slänten ligger i, vilken jordmån det är och hur mycket slänten lutar. En kraftigt lutande slänt kan behöva terrasseras innan plantering för att inte all jord ska glida ner från slänten när det regnar. Är jordmånen tung och lerig kan man behöva förbättra den genom att tillföra mull, sand eller kompost. Gräv bort eventuell grässvål och rensa bort ogräs innan plantering. Växer det mycket rotogräs i slänten kan det spara tid att täcka marken med markduk som man sedan gör hål i där man vill plantera ner växter. Markduken täcks sedan med fördel med träflis eller täckbark runt växterna. På så sätt bibehålls fukten i marken och ogräset får svårare att överleva.  

Gör smarta växtval för slänten

För att snabbt täcka marken i slänten är det en fördel om växterna har förmåga att på kort tid bre ut sig för att kväva gräs och ogräs som annars kan vara ett problem. Ofta är jorden torr och väldränerad i en slänt vilket ställer lite extra krav på att växterna tål torka. För att effektivt kväva ogräs så är det också bra om växterna är lite högre, gärna minst 30 – 40 centimeter. 

Har man en brant slänt och problem med jorderosion kan det vara klokt att plantera växter vars rötter binder jorden, vissa sorters gräs och buskar har denna egenskap. Blanda gärna buskar med blommande perenner och tänk över om du vill ha växter med olika blomningstid för få en slänt som blommar länge.  

Silverarv - plantera i slänt

Skötsel av släntplantering

Liksom i andra nyplanteringar är det viktigt att vattna och rensa noggrant när ytan är nyanlagd för att växterna ska få bästa förutsättningarna att kunna etablera sig.  Eftersom vatten rinner snabbare nerför en slänt kan det vara nödvändigt att vattna oftare, särskilt under torra perioder. Använd gärna droppbevattning för att minimera vattenavdunstning och säkerställa att rötterna får tillräckligt med fukt. 

När växterna har vuxit till sig blir slänten mindre skötselkrävande om man har valt växter som är väl anpassade för att växa i slänter. Här nedan kommer några tips på växter som passar bra i slänter. 

Tio växter för plantering i slänt

  • Backtimjan – lågväxande och torktålig perenn som älskas av bin, humlor och fjärilar.  
  • Tät silverarv – marktäckande perenn som blommar med vita blommor under försommaren. Breder ut sig och tål torka, vind och salt bra. 
  • Kantnepeta – tålig solälskare som blommar i juni med lila, vackra blommor. Klipps ner efter blomningen för ett andra flor senare på säsongen. Finns i både höga och låga varianter.  
  • Liten stefanandra – En låg, krypande, buske med finflikiga, friskt gröna blad och små, vita blommor, effektiv som marktäckare.  
  • Trädgårdstok – En tålig och långblommande buske med gula eller vita blommor som ger färg åt trädgården från vår till höst och är lätt att underhålla. 
  • Kryp-en – En vintergrön barrväxt med ett krypande växtsätt som bildar en tät matta, perfekt för att täcka mark och förhindra erosion i slänter. 
  • Vintergröna – En lågväxande perenn med mörkgröna, glansiga blad och blå eller vita blommor som trivs i skuggiga områden och snabbt sprider sig.  
  • Kryp-oxbär – En robust och snabbväxande marktäckare med små, vita blommor på våren och röda bär på hösten, idealisk för att täcka stora ytor. 
  • Krypmalört – En lågväxande perenn med silvergrå, finflikiga blad som bildar en mjuk matta och tillför en unik färg och textur till trädgården. 
  • Blodnäva – En kompakt perenn med djupt skurna blad och klarröda till rosa blommor som blommar från tidig sommar till höst och lockar till sig pollinatörer. 

Lycka till med din plantering!  

Tio växter att plantera i slänt
Jenny Löfström

GÄSTBLOGGARE: JENNY LÖFSTRÖM

Jenny bor med man och två barn, hund, katt och höns på landet utanför Kalmar (odlingszon 2-3). Hon odlar en stor del av familjens grönsaker, bär och frukter under sommarhalvåret. Hon gillar att kombinera grönsaker och blommor i odlingen och har som mål att ersätta mycket av trädgårdens gräsytor med blommor, buskar, träd och trädgårdsland.

Familjen bor i en gammal skola från början av 1900-talet och köksträdgården ligger idag på samma plats som den låg när det var småskola där. Hon odlar gärna växter som drar till sig pollinatörer och gillar att ta sig an små byggprojekt i trädgården.

Jenny har ett Instagramkonto som heter karlsboskola om ni vill se mer av hennes trädgård och hem.

GARDENIZE TRÄDGÅRDSAPP

En odlarkompis med gröna fingrar och fotografiskt minne

Gardenize är en app för trädgård och odling som hjälper dig att överblicka, förstå och utveckla din trädgård och dina odlingar. Ordning och reda gör det enklare att lyckas och Gardenize strukturerar all information och gör den sökbar. Du får dessutom tips och inspiration av andra Gardenizers över hela världen.

Gardenize är gratis att använda. Du kan ladda appen från App Store eller Google Play, eller skapa ett konto direkt i webbappen i din webbläsare.

Frågor och Svar Gardenize

Fler lästips från Gardenize

Get Gardenize in App store
Google-Play

Bilder som publiceras på Gardenize hemsida tillhör Gardenize AB och får inte användas utan tillstånd.