Hur du använder mulch i trädgården!

Mulchning är en teknik som innebär att du täcker marken med organiskt material, vilket är både snyggt och smart. För gör du det på rätt sätt, så minskar du behovet av ogräsrensning, fukten stannar i marken och att de marklevande organismerna aktiveras.  Det finns många olika mulchningsmaterial och här får du tips om olika faktorer att tänka på beroende på vilka växter du har i dina rabatter och grönsaksland. 

richtig mulchen - natalie bauer

6 skäl att mulcha

Mulching, det vill säga att täcka marken, uppfyller många viktiga funktioner. Rätt mulching är inte så enkelt eftersom det finns många olika material som du kan använda för att hjälpa dina växter och göra trädgårdsarbetet lättare. I grunden bidrar mulching till att: 

  1. Hindra ogräs att växa och du spar därmed tid på ogräsrensning. 
  2. Hindra även frön från många ogräs som gror sämre på grund av bristen på solljus.
  3. Marken torkar långsammare och du behöver vattna mindre. 
  4. Mulchskiktet minskar avrinning av jord, som kan ske när det tex regnar mycket. Mulchen minskar således erosion. 
  5. Beroende på mulchmaterialet kan det stödja dina marklevande organismer eftersom de kan bryta ner materialet. 
  6. Det finns också växter som behöver ett mulchskikt för att kunna växa optimalt. Bland annat gillar många fruktträd halm. 
Richtig mulchen Schritt für Schritt

Rätt mulching steg för steg  

Innan du väljer ett mulchmaterial, titta noggrant på dina rabatter. Vilka perenner eller växter har du där? Vilken typ av jord gillar växterna? Täckbark, till exempel, gör jorden sur, något som hortensior tycker om. Har du kanske redan tillgång till material i din trädgård som du kan använda, till exempel gräsklipp?  

När du har valt ditt mulchmaterial, rensa bort så mycket ogräs du kan från dina rabatter, då får de svårare att bryta igenom mulch-skiktet. När du har rensat, lägg på material i den i 3-5 cm tjockt lager. Om skiktet är för tunt kommer ogräset att hitta sin väg igen. Om det är för tjockt kan det leda till röta. När du sprider ut materialet så täcker du all ledig yta, så att hela din rabatt är täckt. Lämna några centimeter utrymme runt perenner eller växter så att de kan utvecklas. 

So sieht Miscanthus-Mulch aus

Olika mulchmaterial för dina rabatter 

Som sagt, det finn många olika material som du kan använda till mulchning. Här hittar du för- och nackdelar med varje material, baserat på dina växters behov. 

 

Gräsklipp  

Gräsklipp är ett mycket bra mulchmaterial, dels eftersom det oftast tillgång till det gratis i många trädgårdar och dels för att det innehåller bra näring, som bryts ner i jorden i lagom takt. När du använder gräsklipp bör du dock vara noga med att inga ogräsfrön har kommit med i gräsklippet.  

Löv  

Du kan också använda löv från dina träd som mulch. Löv är särskilt fördelaktiga på vintern och du kan använda lövavfallet från dina träd. Detta återför näringsämnen till jorden och blir snyggt för säsongen. Ett tips är att undvika att använda löv med garvsyror, som till exempel valnöt eller ek, för detta ändamål.  

Halm  

Halm är ett populärt mulchmaterial i grönsakslandet. Framförallt gillar jordgubbar halm, men även tomater och zucchini, tar gärna halm som underlag. Dessutom håller halm fukten borta från dina grönsaker. Viktigt med halm är att du gödslar med kväve innan du lägger på mulchen, eftersom halm drar ut kvävet från marken när det bryts ner. Du behöver också ett något tjockare skikt, mellan 5 och 10 centimeter.  

Täckbark 

Täckbark är en ofta använd mulch, men den är inte lämplig för alla områden, eftersom den gör jorden surare under nedbrytningsprocessen. Så var försiktig med att använda på annat än för växter som faktiskt föredrar en något surare jord, tex rhododendron och amerikanska blåbär. Men du kan också använda den för växter med djupt rotsystem, som buskar och häckar.  

Singel / Grus  

Man kan även använda singel eller grus som mulch. Stenarna är bara lämpliga för användning som mulch i begränsad utsträckning eftersom de samlar mycket värme, speciellt på soliga och heta dagar, vilket kan utsätta växterna för extra värmestress. Dessutom gör de jordbearbetningen svår. Ett lager av grusmulch bör vara 5 centimeter tjockt.  

Träflis  

Träflis fungerar också bra som mulchmaterial och bör användas på samma sätt som täckbark. Ofta är olika träslag använda i träflis eller träspån, oftast barrträd, så det är inte alltid enkelt att säga om de tar bort näringsämnen från marken eller gör den surare.  

Miscanthus-mulch  

En favorit bland mulchtyperna är Miscanthus-mulch. Det här mulchmaterialet, som är gjort av elefantgräs, är neutralt för marken, ger ändå näringsämnen över tid och kan enkelt fördelas i dina rabatter. Dessutom har du ett nedbrytbart material som passar bra till din trädgård istället för grus eller folie. Mulchskiktet bör vara 3-5 centimeter även för Miscanthus. 

Miscanthus-Mulch nach einem Jahr im Staudenbeet

GARDENIZE TRÄDGÅRDSAPP

EN ODLARKOMPIS MED GRÖNA FINGRAR OCH FOTOGRAFISKT MINNE

Gardenize är en app för trädgård och odling som hjälper dig att överblicka, förstå och utveckla din trädgård och dina odlingar. Ordning och reda gör det enklare att lyckas och Gardenize strukturerar all information och gör den sökbar. Du får dessutom tips och inspiration av andra Gardenizers över hela världen.

Gardenize är gratis att använda. Du kan ladda appen från App Store eller Google Play, eller skapa ett konto direkt i webbappen i din webbläsare.

Gardenize garden app

FLER TRÄDGÅRDSTIPS FRÅN GARDENIZE:

Get Gardenize in App store
Google-Play

Bilder som publiceras på Gardenize hemsida tillhör Gardenize AB och får inte användas utan tillstånd.