Skörda mycket ätbart på liten yta genom att efterlikna skogen

Att skapa en trädgård som kräver minimalt med skötsel men som ger mycket skörd låter nästan för bra för att vara sant, men med en skogsträdgård är det möjligt. I skogsträdgården efterliknas ekosystemen i skogen och det är vilt och frodigt. En skogsträdgård blir med tiden en plats där växterna får styra. Lite av en revolt mot det prydliga och organiserade och en odling i samklang med naturen.

Äppelträd

Vad är en skogsträdgård?

Skogsträdgårdsodling har under se senaste åren blivit allt mer populärt och många lockas av idén att odla ätbart utan strikta ramar och regler. Många erfarna skogsträdgårdsodlare är mycket kunniga på vad som är ätbart eller på annat sätt användbart. Konceptet kan appliceras på en liten lund med några få träd och buskar eller på en hel trädgård eller åker.

I skogsträdgården växer träd, buskar och örter på samma plats och gynnar varandra på olika sätt. Växterna planteras tätare än i vanliga villaträdgårdar och man har ofta ett syfte med de olika växterna. Vissa växter är bra på att hjälpa andra att växa sig stora, andra är bra pollinerarväxter eller fixerar kväve.

Planering av skogsträdgården

Precis som när man planerar en köksträdgård är det viktigt att börja fundera över vad man vill äta eller använda på andra sätt när trädgården börjar producera. I skogsträdgården är utgångspunkten i första hand perenna växter och det är vanligt med olika sorters fruktträd, bärbuskar, nötträd, perenna grönsaker med mera. Det är också bra att redan i planeringsstadiet fundera över gångar och stråk så att skörd och annat trädgårdsarbete underlättas.

Många skogsträdgårdsodlare tänker också in produktion av gödsel och jordförbättrare genom att till exempel odla växter som har flera funktioner än att bara vara ätbara. Det kan vara växter som producerar stora mängder grönmassa för att använda till täckodling eller gödselvatten. Gröngödslingsgrödor är också vanliga inslag i skogsträdgården.

En utmaning i skogsträdgårdar här i Skandinavien är att få in tillräckligt med ljus till växterna för att de ska klara att planteras tätt och kunna växa i olika skikt. Vid planeringen av en skogsträdgård är det därför viktigt att ta hänsyn till ljusinstrålningen i trädgården för att plantera växterna på rätt plats.

Målbilden för många skogsträdgårdsodlare är att trädgården ska kräva lite skötsel och samtidigt ge mycket skörd. Man skapar en trädgård som på sikt nästan sköter sig själv vad gäller vattentillgång och gödsling och som producerar stora mängder ätbara eller på annat sätt användbara växter. Inte sällan integreras dammar och man skapar olika mikroklimat genom att plantera växter som skyddar mot vind.

Långsiktigt arbete

Att skapa en skogsträdgård är inget för den otålige. Det kan kännas lockande att plantera mycket på en gång, men tanken är att växterna ska gynna varandra och inte konkurrera. Vanligen börjar man med träden, sedan buskar och till sist perenna örter, grönsaker med mera. Det tar många år innan man fått den lummiga oas som man önskat, men väntan är väl värd. Ofta förökas växter på olika sätt för att man ska slippa köpa alla växter och på det sättet är skogsträdgården alltid i förändring.

Vill du veta mer?

Kurser i skogsträdgårdsodling går på flera platser och det finns mycket material på internet och i böcker för den som vill veta mer om skogsträdgårdsodling.

Jenny Löfström

GÄSTBLOGGARE: JENNY LÖFSTRÖM

Jenny bor med man och två barn, hund, katt och höns på landet utanför Kalmar (odlingszon 2-3). Hon odlar en stor del av familjens grönsaker, bär och frukter under sommarhalvåret. Hon gillar att kombinera grönsaker och blommor i odlingen och har som mål att ersätta mycket av trädgårdens gräsytor med blommor, buskar, träd och trädgårdsland.

Familjen bor i en gammal skola från början av 1900-talet och köksträdgården ligger idag på samma plats som den låg när det var småskola där. Hon odlar gärna växter som drar till sig pollinatörer och gillar att ta sig an små byggprojekt i trädgården.

Jenny har ett nystartat Instagramkonto som heter karlsboskola om ni vill se mer av hennes trädgård och hem.

GARDENIZE TRÄDGÅRDSAPP

En odlarkompis med gröna fingrar och fotografiskt minne.

Gardenize är en app för trädgård och odling som hjälper dig att överblicka, förstå och utveckla din trädgård och dina odlingar.

Ordning och reda gör det enklare att lyckas och Gardenize strukturerar all information och gör den sökbar. Du får dessutom tips och inspiration av andra Gardenizers över hela världen.

Gardenize är gratis att använda. Du kan ladda appen från App Store eller Google Play, eller skapa ett konto direkt i webbappen i din webbläsare.

Lär känna Gardenize bättre här.

Gardenize garden app

Fler lästips från Gardenize

Get Gardenize in App store
Google-Play

Bilder som publiceras på Gardenize hemsida tillhör Gardenize AB och får inte användas utan tillstånd.