Ta hand om jorden i trädgården

1-800x400px-gardenize-heading-melon

Var rädd om jorden i trädgården med
växtföljd, jordförbättring och täckodling!

I jord som man odlar regelbundet tar näringsämnena snabbt slut och måste tillföras jorden för att det ska fortsätta växa och vara frodigt. Man kommer långt genom att tänka på att ge jorden olika slags näringsämnen, gödsel och mat till maskarna.
Somliga anser att man ska byta ut odlingsjorden regelbundet, framförallt i växthus och odlingslådor. Detta blir dock mycket kostsamt och arbetskrävande och så länge man följer dessa enkla principer så finns goda förutsättningar att återanvända samma jord år från år och till och med göra den bättre med tiden.

Tillför näring och andra viktiga komponenter

Jag försöker tillföra jorden i min trädgård så många olika sorters jordförbättrare jag kan komma på. Det kan vara allt ifrån brunnen stallgödsel, pelleterad hönsgödsel, kompost och gräsklipp till lakvatten från Bokashi- komposten.

Allt för att försöka uppnå en så stor variation som möjligt. På så vis hoppas jag kunna återställa balansen i jorden mellan de intensiva odlingssäsongerna. Genom att variera mig så ökar sannolikheten att jag täcker in en stor del av de olika näringsämnen som jorden mår bra av.

Det finns växter som tillför jorden näring eller på annat sätt är bra för jorden. Baljväxter till exempel är så kallade “kvävefixerare” och de kan, med hjälp av särskilda bakterier, ta upp kväve från luften och sedan utsöndra det i jorden.

Drar man upp hela plantan på en kvävefixerande växt ser man små vita kulor som är fulla med kväve som sitter på rötterna.Jag brukar tänka att jag ska odla någon kvävefixerande sort året innan jag ska odla något näringskrävande på platsen som exempelvis kålväxter.

Näringsbrist hos plantorna visar sig genom bland annat att bladen gulnar och de växer dåligt eller inte alls.

Växtföljd

Alla som har odlat ett tag har nog någon gång kommit i kontakt med begreppet växtföljd. Grundprincipen är att man inte ska odla samma slags växter på samma ställe varje år.

Många använder sig av en fyraårig växtföljd vilket då innebär att samma gröda inte återkommer på en växtplats oftare än vart fjärde år. Odlas samma grödor på samma ställe år från år så utarmas jorden och motståndskraften mot sjukdomar och svampangrepp minskar.

Det kan vara svårt att minnas vad som växte några år tidigare så det är bra att skriva upp vad man planterat och när. Här är Gardenize app ett utmärkt verktyg att använda för att komma ihåg växtföljden. Ett annat sätt är att ha ett fast roterande schema på grödorna men odlar man många olika saker på större ytor kan det vara svårt att komma ihåg.

Täckodling

Ett bra sätt att vara snäll mot jorden är att täckodla. Täckodling innebär att man täcker jorden med organiskt material så som gräsklipp, löv, kompost, halm etc. Genom att täckodla skyddas jorden från uttorkning och genom nedbrytande maskar och mikroorganismer tillförs näring och struktur till jorden. Ett rikt mikroliv är nyckeln till hälsosam jord.

En nackdel med täckodling är att även sniglar gillar att gömma sig i det skyddande lagret. Har man stora problem med sniglar är kanske inte täckodling aktuellt. I vissa fall överväger täckodlingens fördelar ändå kampen mot sniglarna, man får prova sig fram.

Tips!
Vill du veta hur det står till med din jord kan du göra en jordanalys. Det finns flera olika företag dit man kan skicka jordprover och få svar på exempelvis om något ämne fattas i jorden, vilket pH jorden har och vilken jordart och mullhalt man har i sin jord.

Jenny Löfström

GÄSTBLOGGARE: JENNY LÖFSTRÖM

Jenny bor med man och två barn, hund, katt och höns på landet utanför Kalmar (odlingszon 2-3). Hon odlar en stor del av familjens grönsaker, bär och frukter under sommarhalvåret. Hon gillar att kombinera grönsaker och blommor i odlingen och har som mål att ersätta mycket av trädgårdens gräsytor med blommor, buskar, träd och trädgårdsland.

Familjen bor i en gammal skola från början av 1900-talet och köksträdgården ligger idag på samma plats som den låg när det var småskola där. Hon odlar gärna växter som drar till sig pollinatörer och gillar att ta sig an små byggprojekt i trädgården.

Jenny har ett nystartat Instagramkonto som heter karlsboskola om ni vill se mer av hennes trädgård och hem.

GARDENIZE TRÄDGÅRDSAPP

En odlarkompis med gröna fingrar och fotografiskt minne.

Gardenize är en app för trädgård och odling som hjälper dig att överblicka, förstå och utveckla din trädgård och dina odlingar.

Ordning och reda gör det enklare att lyckas och Gardenize strukturerar all information och gör den sökbar. Du får dessutom tips och inspiration av andra Gardenizers över hela världen.

Gardenize är gratis att använda. Du kan ladda appen från App Store eller Google Play, eller skapa ett konto direkt i webbappen i din webbläsare.

Lär känna Gardenize bättre här.

Gardenize garden app

Fler lästips från Gardenize

Get Gardenize in App store
Google-Play

Bilder som publiceras på Gardenize hemsida tillhör Gardenize AB och får inte användas utan tillstånd.