Att förkultivera och så frön inomhus

Frösådder är ett litet mirakel. Tänk att det i det lilla lilla fröet finns allt som behövs för att några efter månader kunna skörda solmogna frukter som smakar alldeles ljuvligt. Eller att det i lejongapets ännu mindre fröer bor ett nyplockat fång blomster till favoritvasen att pryda middagsbordet med. Att förundrans över processen när fröet sås och steg för steg hantera de små plantorna för att sedan bli så rikt belönad är något av det mest tacksamma man som odlare kan ägna sig åt. Och så här års är allting möjligt.

Sow seeds seed sprouting

Tekniker och aspekter att tänka på när du ska så frön inomhus

Fröet och det små plantorna måste få rätt förutsättningar när vi ska så frön inomhus. Det vi ger i form av kärlek, omtanke och kunskap får vi tillbaka i form av mat och vackra synintryck.

Genom att ge kärlek och omtanke, att betrakta, följa, och agera utifrån vad vi ser får vi kunskap som gör att vi lyckas bättre och bättre i våra ansträngningar. Att dokumentera framsteg och misslyckanden är en källa för att utveckla sin kunskap. Kunskap är en konstform som inte bara består i det lästa ordet utan också måste införlivas i kroppsminnet genom erfarenhet. Att träna, öva, se utfallet och tänka igenom varför det blev som det blev.

Vi är alla olika, vissa vill prova och experimentera direkt, andra vill läsa på om teorier och andras erfarenheter. Men ett starkt råd, oavsett hur du vill gå till väga är att dokumentera dina erfarenheter för att växa som odlare. Det viktigaste är alltid att utgå från dina egna förutsättningar just där du odlar. Det lilla fröet vet ju inte vad som står på fröpåsen eller i boken du läste senast. Det är du som skapar fröutsättningarna.

Sow seeds in a tray

Måste man så frön inomhus?

Att så ett frö någon annanstans än på platsen där plantan ska växa kallas att förkultivera.

Det gör man för att:

 • vissa växter, som inte tål inte kallt klimat, inte hinner utvecklas under vår relativt sett korta säsong med ljus och värme
 • kunna plantera ut lite större plantor som då inte är lika känsliga för skadedjursangrepp eller för att konkurreras ut av ogräs

det är lättare att hålla koll på sådder och småplantor inomhus och anpassa förhållanden, ljus, vatten, näring än utomhus

Växtens utvecklingstid

När du bör så frön beror på växtens utvecklingstid och när du kan plantera ut växten just där du bor. Tiden från sådd till dess att den vuxit sig lagom stor att planteras ut kallas förkultiveringstid. En växt med relativt snabb förkultiveringstid som är frostkänslig, t.ex. tomat sås 6-8 veckor innan du kan plantera ut den.

På förpåsarna står det ofta en rätt så lång såperiod. Tänk inte så mycket på det utan utgå istället från vilken förkultiveringstid tid växten behöver och när du kan plantera ut den.

Sow seeds - seedlings

Växtens härdighet

Växter har olika genetiska förutsättningar för att klara snabba temperaturväxlingar över och under noll grader och längre perioder av minusgrader. Det är hur växten klarar av låga temperaturer som avgör växtens härdighet. Vi är vana att prata härdighet för perenna växter, d.v.s. växter som kan övervintra år efter år.

Men annueller, som fullbordar sin livscykel på en säsong, är också olika härdiga. Vissa klarar av några minusgrander medan andra dukar under direkt. När du kan plantera ut plantan beror givetvis på var i landet du bor och om du har tillgång till växthus och vilken temperatur som växthuset kan hålla.

Lär mer om annuellers härdighet här.

Ljusförutsättningar för småplantor

En annan viktig aspekt är de ljusförutsättningar man har tillgång till inomhus. Ljuset är kanske det viktigaste för små plantor. I ett torrt och varmt inomhusklimat behöver småplantor mycket ljus för att växa sig starka och friska.

På vårvintern och våren har solen inte börjat visa sig tillräckligt mycket för att småplantorna ska får tillräckligt med ljus. Då behövs extrabelysning av något slag. Har du inte tillgång till extra ljuskällor kan det vara bättre att vänta några veckor med sådderna.

Sow seeds of tomato

Utrymme för småplantor

Utrymme är också an aspekt att ta hänsyn till. När småplantorna växer till sig är det inte bra om de får trägas allt för mycket. Risken är stor att ingen planta utvecklas till ett starkt och friskt och starkt exemplar för utplantering. Ta därför inte hand om fler småplantor än du faktiskt kunna hantera inomhus och har utrymme för att plantera ut.

Och så inte snabbväxande växter för tidigt. De kommer växa ur sina pluggar eller krukor och tillväxten börjar stampa. När det sedan planteras ut kan det dröja flera veckor innan tillväxten kommer i gång igen. I och med det går all möda under förkultiveringen förlorad.

Direktsådd

Vissa växter gillar inte alls att flyttas på och blir rejält störda när de planteras om. Dessa växter är bäst att så direkt på växtplatsen, s.k. direktsådd. Andra växter gror och etablerar sig snabbt och har en utvecklingstid som gör att de hinner bära frukt eller blommor innan säsongen är över. Dessa växter finns det ingen anledning att förkultivera.

Sow seeds and transplant outside

Några begrepp vid förkultivering och frösådder inomhus

 • Härdighet: hur väl en växt tål temperaturväxlingar över och under noll grader och längre perioder av kyla
 • Förkultivering: att så och dra upp en planta för att sedan plantera ut på en önskad växtplats
 • Direktsådd: att så direkt på växtplatsen
 • Bredsådd: att så jämnt över en yta, alltså inte i rader
 • Kallsådd / kall vintersådd: att så utomhus när det fortfarande är kallt, passar härdiga annueller och perenner. Fröet gror då vid precis rätt tidpunkt. Kan göras både för direktsådd, i pluggar/krukor och bredsådd i kärl.
 • Skolning: att plantera småplantor i enskilda pluggar eller krukor, vanligtvis efter en bredsådd inomhus
 • Krukning: att plantera om en liten planta i en större kruka när jordvolymen blivit för liten i förhållande till plantans storlek
 • Avhärdning: att vänja en planta som växt inomhus vid utomhusklimat, vårsolens starka strålar, vind och regn
 • Utplantering: att plantera ut plantor på den slutgiltiga växtplatsen efter förkultivering

Kom igång med att så frön inomhus och förkultivera 

Ett bra råd är att få en överblick över den planta du planerar att så under säsongen.

Vi har skrivit en artikel om hur du kan skapa din egen plan för trädgårdssäsongen och du kan läsa den här.

så frön och förbered din köksträdgård

GARDENIZE TRÄDGÅRDSAPP

En odlarkompis med gröna fingrar och fotografiskt minne

Gardenize är en app för trädgård och odling som hjälper dig att överblicka, förstå och utveckla din trädgård och dina odlingar. Ordning och reda gör det enklare att lyckas och Gardenize strukturerar all information och gör den sökbar. Du får dessutom tips och inspiration av andra Gardenizers över hela världen. Gardenize basfunktioner är gratis att använda. Du kan ladda appen från App Store eller Google Play, eller skapa ett konto direkt i webbappen i din webbläsare. Lär känna Gardenize bättre här.

Gardenize garden app

Fler lästips från Gardenize

Bilder som publiceras på Gardenize hemsida tillhör Gardenize AB och får inte användas utan tillstånd.