Att gödsla på olika sätt i trädgården har blivit en naturlig del i att ta hand om och vårda en trädgård för att få den att prunka. Våra växter drar upp näring ur jorden som de behöver för att leva och frodas. Men gröngödsling används fortfarande alldeles för sällan i våra trädgårdar, och det är det bästa du kan ge din jord och dina växter.

Vad är gröngödsling?

En gröngödslingsväxt är växt som på ett naturligt sätt tillför jorden näring, ökar mullhalten i jorden och förbättrar jordens struktur. Du får dessutom mindre att göra eftersom ogräsrensnings- och vattningsbehov minskar. När gröngödsling blir en del i en växtföljd i trädgårdslandet eller pallkragen, eller varför inte ett inslag i en perennrabatt,  bidrar de till massa positiva effekter till jorden och därmed också till dina växter.

Odla din jord med gröngödsel!

Blumen Gründünger

Vilka är fördelarna med gröngödsling?

  1. Minskar behov av ogräsrensning. Ogräs får svårare att etablera sig när de måste konkurrera med en gröngödslingsväxt.
  2. Minskar behov av vattning. Både ökad vattenhållningsförmåga, p.g.a. mer humus och rikare struktur, och att jorden mer effektivt kan ta emot vatten vid regn eller vattning i jämförelse med öppen jord gör att behov av vattning minskar.
  3. Förbättrar jordstrukturen. Gröngödslingsväxter med djupa pålrötter kan till och med luckra jorden på djupet utan att störa mikrolivet i jorden. Har du problem med åkerfräken kan vara särskilt bra att så gröngödslingsväxter med djupa pålrötter.
  4. Bevarar jordens mullhalt och kan till och med öka den. Mullhalten är avgörande för eftersom det är ur mullen, döda och förmultnande växtdelar, som levande växter kan få näring.
  5. Skyddar mot jorderosion, d.v.s. när vind och vatten nöter på jorden och transporterar bort den.
  6. Maximerar kvävefixering. Baljväxter som klöver och lupin kan lagra kväve i jorden som dina primära kulturer sedan kan tillgodogöra sig.
  7. Ger mer mat åt daggmaskarna. Gröngödslingsväxter som ligger kvar över vintern, alternativt myllas ner, blir skrovmål till våra underjordiska odlingsvänner.
  8. Ger mer mat åt bin och andra pollinerande insekter. Gröngödselväxter är alltid riktiga bimagneter! Speciellt på hösten behöver bina all den nektar och pollen de kan få för att klara övervintringen.
  9. Driver bort skadedjur i jorden. Vissa gröngödslingsväxter utsöndrar ämnen som skadedjur inte tål, klassikern är tagetes som nematoder (rundmaskar) inte gillar.
Blumen

Hur kommer jag igång med gröngödsling?

Det finns olika sätt att arbeta med gröngödsling i trädgårdsland, växthus med bäddar eller rabatter.

Gröngödsel som huvudgröda

Det kan vara klokt att låta en bädd, land eller pallkrage vila från grönsaksodling en säsong istället för att byta ut jorden. Då kan en gröngödslingsväxt eller blandning av dem sås i början av säsongen och sedan stå till hösten. På hösten myllar man eller gräver ner dem i jorden. De kan också stå kvar över vintern som marktäckning och vändas ner nästa vår. Om man inte hinner driva upp plantor eller så i tid så att det räcker till all odlingsyta är det perfekt att utnyttja möjligheten och så snabbväxande gröngödslingsväxter istället för att låta jorden ligga bar. Extra snabbväxande sorter kan slås eller klippas ner en eller ett par gånger under säsongen och användas som täckmaterial.

Gröngödsel som extra näringskick

För känsliga växter som behöver planteras ut sent kan man så gröngödsel i bädden eller pallkragen under tidig vår, låta den växa upp och sedan vänd ner växterna i jorden innan man sår eller planterar huvudgrödan.

Gröngödsel som fånggröda

När du har en grönsak i en bädd, land eller pallkrage som skördats klart relativt tidigt på säsongen kan man så gröngödsel efter skörden i stället för att låta jorden ligga bar. Gröngödselväxterna fångar upp näringen som finns kvar i marken efter grönsaksskörden. På hösten myllas allt ner i jorden och näringen återgår på så sätt till marken, vilket förhindrar urlakning av jorden.

Gröngödsel som bottengröda

Gröngödsel kan också sås tillsammans med andra växter, till exempel mellan rader eller plantor i grönsakslandet. Det kallas då för bottengröda och ger flera fördelar: fukten stannar kvar längre i odlingarna, ogräset hålls borta och i bästa fall lockar gröngödslingen dessutom bort skadeinsekter från grönsakerna eller fungerar som ”offeranod”. För att de inte ska konkurrera med den grönsaken du planerar att skörda ska man välja lågväxande sorter och så dem först när grönsaksplantorna har hunnit etablera sig. För att inte konkurrera allt för mycket om kvävet är det bra att så ärtväxter som är kväveneutrala, d.v.s. de bidrar lika mycket med kväve till jorden som de tar upp när de växer. Det går utmärkt att gröngödsla som bottengröda på andra platser i trädgården, till exempel runt träd och buskar.

Hur bär jag mig år för att börja med gröngödsling?

Beroende på var du bor i landet kan gröngödsel sås året runt, så länge marken inte är frusen. Innan sådd ska allt ogräs rensas bort. Fröna sprids sedan jämnt över jorden enligt anvisning på fröpåsen. För att fröna ska komma i kontakt med jorden kan man kratta den ytligt och platta jorden lätt med handen, spade eller krattan.

När fröna ska till att gro är det viktigt att hålla jorden fuktig. Om det inte regnar är det nödvändigt att vattna så att jorden inte torkar upp. Oroa dig inte, gröngödselfröer gror oftast väldigt snabbt och kan sedan lämnas åt sig själva.

Naturligtvis gröngödslingsväxterna att blomma och sätta frö. Då kommer vissa sorter självså sig så var lite aktsam kring vilka sorter du väljer om du inte vill att de ska dyka upp nästa år. För att de inte ska fröså sig går det fint att klippa ner växterna och låta dem ligga som täckmaterial på jorden innan de hunnit sätt frö.

Blumen Gründünger

Vilka gröngödslingsväxter finns det och vad är de bra för?

Honugsfacelia eller honungsört

Den vackraste gröngödselväxten med himmelsblå blommor. Växer snabbt, bildar mycket bladmassa och är idealisk för att öka humushalten i jorden. Den dämpar ogräs och är en lämplig mellangröda för alla grönsaker. Honungsfacelian  avslöjar vem som gillar den mest med sitt namn – bin och humlorna älskar honungsfacelia. Den är också en vacker snittblomsväxt som utfyllnad i buketter.

Honugsfacelian självsår sig lätt, så mylla ner den innan fröna har mognat om du inte vill ha den på platsen nästa säsong. Går bra att så från tidig vår ända fram i juli-augusti.

Bovete

Bovete gror och täcker marken snabbt och är därför en bra naturlig ogräsbekämpare. Den får dock inte sås tidigt på våren eftersom den är frostkänsligt och vill ha god värme i jorden för att gro. Fungerar bra som både fånggröda och botten gröda. Lite senare på säsongen är den gles och kan ge fint stöd åt andra växter. Den ger också finfin nektar och pollen åt bin.

Ärtor och åkerböna

Åkerbönor och ärtor är en finfin huvudgröda att inkludera i växtföljden och alltid låta finnas i en bädd eller pallkrage varje år. Åkerbönan har dessutom djupa rötter och luckrar jorden djupt ner i jordlagren. Varför inte blanda luktärt med åkerböna och skörda baljor och blommor och samtidigt berika jorden genom att mylla ner bladmassan vid säsongens slut.

Ärtor och bönor tillhör släktet Fabaceae eller ärtväxter och har förmågan att binda kväve från luften genom små nyttiga bakterieansamlingar på rötterna. Det gör att växter i familjen Fabaceae är kväveneutrala. Lika mycket som de förbrukar binder de själva i sin grönmassa och rötterna. Får växtmassan ligga kvar och brytas ner minskar behovet av att gödsla påföljande säsong.

Klöver

Det finns mängder av olika klöversorter som är utmärkta gröngödslingsväxter – blodklöver, perserklöver, subklöver. Klövern är liksom ärtor och bönor tillhör släktet Fabaceae och har förmågan att binda kväve från luften. Den är därför idealisk som förkultur för alla typer av kål som huvudgröda säsongen innan. Den passar också fint som bottengröda för lite högre växter. Det är också en mycket eftertraktad källa till nektar för insekter. Tänk på växtföljden och så inte klöver på en plats där ärtor eller bönor ska växa säsongen efter.

Ringblommor

Ringblommor är både vackra, ätbara och en väldigt bra botten gröda. Det är fantastiskt finns att kombinera grön- eller svartkål med ringblommor. Ringblommorna täcker då fint mellan plantorna och växtmassan kan få ligga kvar över vintern. Ringblommor har också förmågan att minska mängden nematoder i jorden som kan orsaka stora problem för andra växter, t.ex. rosor.

4 Blume

Tagetes

Tagetes är också en väldigt vacker och effektiv mellangröda. Liksom ringblommor håller de nematoderna i schack. Planterade mellan tomatplantorna ser de bara magiska ut. Eller varför inte testa kryddtagetes med kryddig smak och en ton av citrus som ätas färska eller torkas mellan raderna i grönsakslandet eller i kanten av perennrabatten.

1 Blume

Solrosor

En växt som kunde inte vara mer mångsidig. Den bildar en extremt stor mängd växtmassa och är idealisk för att bygga upp humus i din jord. Förutom att vara vacker och majestätisk attraherar solrosor både bin och humlor. Den bildar mycket djupa rötter och kan därmed luckra jorden på djupet. Dessutom går fröerna att skörda eller varför inte låta stå kvar för att ge småfåglarna ett skrovmål.

Raps Blumen

Var kan jag köpa gröngödslingsfröer?

Runåbergs fröer och Lindbloms frö säljer både rena sorter och blandningar av gröngödselväxter för olika användningsområde. De har flera ekologiska sorter och det finns alternativ som passar alla klimat i vårt avlånga land.

När du väl är igång är det smart och roligt att samla egna fröer att använda nästa år.

FÖLJ UPP DINA ODLINGAR MED GARDENIZE TRÄDGÅRDSAPP

Gardenize är en app för trädgård och odling där du samlar information om alla dina växter, var de växer och vad du gör.

Genom att dokumentera och fotografera blir minnet bättre och du kan lära dig av dina framsteg och mindre lyckade försök.

I Gardenize får du dessutom tips och inspiration om trädgård!

Du kan ladda ner Gardenize från App store eller Google play, eller logga in på webben.

Du kan hitta mer information om Gardenize på hemsidan.

Frågor och Svar Gardenize

Fler lästips från Gardenize