Gulsippro som grävts upp och flyttas

Gulsippor som fick flytta på sig och några spontansådda pioner som räddades vid rensningen.