Upphöjd rabatt i norr

Den upphöjda planteringen har börjat grönska så smått.