Upphöjd rabatt

Plantering vid väg med buskar av måbär, smällspirea