I iPhone-versionen av Gardenize kan man använda appen utan att skapa ett konto. Denna funktion är tänkt som möjlighet att testa appen, för att se om det är något man vill använda eller inte. Den är inte tänkt att användas på lång sikt. För när man använder ”Hoppa-över” funktionen sparas det man gör bara lokalt på telefonen/plattan och om man då tex byter enhet eller den går sönder så är det inte säkert att man får med sig det arbete man gjort. Vi har även svårt att hjälpa till att lösa andra problem som kan uppstå.

Så vår rekommendation är att man skapar sig ett konto så snart som möjligt. Det finns 3 möjligheter att skapa konto:

  1. E-mail
  2. Facebook
  3. Google +

Med ett e-mail konto kan man vara flera som delar konto, tex inom en familj, och alla får enkelt tillgång till samma uppgifter.
Med Facebook eller Google + så loggar du in snabbt och enkelt, förutsatt att du har något av dessa konton sen tidigare.

När du går från et ”hoppa över konto” till riktigt konto så kommer du få en fråga om du vill föra över informationen från ditt ”hoppa över konto” till det nya. Svara JA på detta!!
Annars riskerar du att bli av med allt du gjort!

Fil 2016-09-01 11 36 24

Vi hade denna funktion tidigare även för Androidtelefoner, men eftersom många förlorade det arbete de lagt ner, så tog vi bort den.

/Jenny