Jag älskar naturtomt och när växterna får leva vilt och på sina egna villkor.
Jag älskar vackra rabatter som blommar i olika färger.
Hur skall man få dessa två att samspela och leva i symbios? Och utan att gräset eller kirskålen kryper in i den angränsande rabatten?

Min lösning på detta är att plantera olika funkior som en naturlig gräns mellan rabatten och det mer vilda bakom. Funkian täcker effektivt marken i gränslandet mellan blomsterrabatten och gräs och kirskål. Och det är knappt så att åkervindan orkar ta sig igenom heller. Det enda problemet som jag har upptäckt är att jag satt för många och för tätt, så till hösten blir det till att dela och flytta runt lite.

20160715_105812 20160715_105706