Allmänna villkor för Gardenize

Hej, vad kul att du har laddat ner Appen Gardenize – VÄLKOMMEN!

 

  1. ALLMÄNT

1.1 Syftet med Gardenize är att hjälpa dig med din trädgård.

1.2 Allting som är utvecklat av Gardenize AB, 559022-3672, tillhör Gardenize AB och får inte användas utan tillstånd av Gardenize AB.

1.3 All data som sparas i Appen Gardenize får lov att användas av Gardenize AB i marknadsföringssyfte samt för att förbättra tjänsten för användarna.

1.4 Gardenize AB förbehåller sig rätten att ta bort information som inte ligger i linje med Appens syfte (trädgård) från applikationen utan att särskilt informera om det.

1.5 Gardenize AB förbehåller sig rätten att blockera och ta bort användare som missbrukar syftet (trädgård) med Applikationen utan att särskilt informera om det.

1.6 Användarvillkoren för Gardenize skall styras av svenska lagar och eventuella konflikter skall lösas i Göteborgs Tingsrätt, Sverige.

 

  1. AVTALSTID

2.1 Dessa allmänna villkor är en del av det avtal som träffas mellan Gardenize och dig som användare av Gardenize tjänster.

2.2 Villkoren gäller från den dag Du börjar använda Gardenize tjänster med vårt medgivande och gäller därefter tillsvidare.

2.3 Part äger rätt att säga upp avtalet med iakttagande av en månads uppsägningstid.

2.4 Part äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot dessa villkor eller om det på goda grunder finns skäl att anta att den andra parten är på obestånd eller den andra parten begår brottslig handling i samband med fullgörandet av avtalet.

2.5 Om avtalet upphör att gälla åtar Du Dig att omgående upphöra med all användning av Gardenize tjänster.

 

  1. PERSONUPPGIFTER

3.1 Genom att Du registrerar Dig hos oss godkänner Du att vi behandlar Dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Gardenize tjänster.

3.2 Vidare samtycker Du till att vi kan komma att använda Dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till Dig om våra produkter och tjänster samt information eller reklam från och/eller om våra samarbetspartners. Om Du inte önskar att vi använder Dina personuppgifter i syfte att tillställa Dig sådan information/reklam ber vi Dig meddela oss detta via epost.

3.3 Vi kommer inte att lämna ut Dina personuppgifter till andra bolag.

3.4 Om Du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för Din användning av Gardenize tjänster) eller om Du inte längre vill få information/reklam från oss och/eller våra samarbetspartners är Du välkommen att kontakta oss via epost och uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter Du önskar ändra och på vilket sätt dessa skall ändras.

 

  1. FRISKRIVNING OCH FORCE MAJEURE

4.1 Gardenize tjänster, inklusive allt innehåll, alla applikationer (inklusive uppdateringar eller ändringar), funktioner, tillhandahålls i befintligt skick och användningen av denna sker på användarens egen risk.

4.2. Gardenize friskriver sig från skyldighet att tillhandahålla tjänster till Dig om detta inte går eller blir orimligt dyrt på grund av krig eller upplopp, terrorhandling, konflikt på arbetsmarknaden, eldsvåda, explosion, naturkatastrof, allvarlig störning i tele- eller internetkommunikationer, lag eller beslut av offentlig myndighet eller annan liknande omständighet som vi inte råder över och inte heller rimligen kunnat förutse.

Lycka till och ha roligt när du använder Gardenize!