Vilkår og betingelser for Gardenize

 

Hej, vi er glade for at du har downloaded Gardenize appen – VELKOMMEN!

  1. Generelt

1.1 Formålet med Gardenize er at hjælpe dig med din have.

1.2 Alt udviklet af Gardnize AB, 559022-3672 tilhører Gardenize AB og må ikke anvendes uden forudgående godkendelse af Gardenize AB.

1.3 Alt data gemt i Gardenize appen kan anvendes af Gardenize AB med marketing som formål eller for at forbedre servicen for brugerne.

1.4 Gardenize AB har retten til at slette information i appen der ikke er i linje med formålet (havearbejde) uden at informere om dette.

1.5 Gardenize AB har retten til at blokere eller slette brugere, som misbruger formålet med appen (havearbejde) uden at informere om dette.

1.6 Gardenizes vilkår og betingelser håndhæves ifølge Sverige love, og opstår kontrovers eller uenighed håndteres dette ved Göteborgs Tingsrätt, Sverige.

  1. Aftaleperiode

2.1 Disse vilkår og betingelser er en del af en aftale mellem Gardenize og dig som bruger af Gardenizes service.

2.2 Vilkårene og betingelserne er gyldige fra den dag du starter med at anvende Gardenize med vores tillade og derefter.

2.3 Enhver part har ret til at afbryde aftalen med en måneds varsel.

2.4 Enhver part har ret til at afbryde aftalen omgående, hvis den anden part overtræder vilkår og betingelser eller hvis der er gode grunde til at tro, at den anden part er insolvent, eller hvis den anden part begår en kriminel handling i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale.

2.5 Hvis denne aftales gyldighed ophører, accepterer du at stoppe med at bruge Gardenizes service omgående.

  1. Privatliv

3.1 Ved at registrere en konto i Gardenize godkender du, at vi håndterer din personlige data for formål, der er i linje med Gardenizes service.

3.2 Du godkender også, at vi kan anvende din personlige data til at sende information og marketing til dig om vores produkter og service samt information og marketing fra og/eller om vores partnere. Hvis du ikke ønsker, at vi anvender dine personlige data med formålet at sende sådan information/marketing til dig, skal du informere os via e-mail.

3.3 Vi videregiver ikke dine personlige informationer til andre virksomheder.

3.4 Hvis du ønsker at ændre information, vil have at vi skal slette information (nogen information er dog nødvendige for at du kan bruge Gardenizes service) eller hvis du ikke længere vil modtage information/marketing fra os og/eller vores partnere er du velkommen til at kontakte os via e-mail og informere os om hvilken personlig information eller anden information du vil have ændret, og hvordan du vil havde ændret det.

  1. Ansvarsfraskrivelse samt force majeure

4.1 Gardenize service, alt indhold inkluderet, alle applikationer (opdateringer og ændringer inkluderet), og funktioner holdes tilgængelige som de er og brugen af disse er på brugerens egen risiko.

4.2 Vi frigør os fra forpligtelsen til at yde service til dig, hvis det ikke er muligt, eller hvis det er for dyrt på grund af krig, oprør, terrorhandlinger, industrielle kontroverser, brand, eksplosion, naturkatastrofer, alvorlig forstyrrelse i telefon eller internetkommunikation, lov eller beslutning af offentlig myndighed eller lignende omstændigheder, som er udenfor vores kontrol og ikke med rimelighed kunne have været forudset.

Held og lykke og vi håber, at du vil nyde at bruge Gardenize!

Gardenize logotype